Left navigation


Agentbillet information og håndtering 2011, 2. udgave

NB. Venligst bemærk at vedlagte priser gælder for rejser foretaget fra 1.1.-31.12. 2011

Scandlines kan fortsat i 2011 tilbyde agenter to overordnede muligheder:

1. Standard Agent Logon billetter  - online reservation af tidsfastsatte billetter.
Billetter udstedt på Agent Logon, hvor ud- og hjemrejsen skal bookes. 
Billetterne reserveres enten som retur- eller enkeltbilletter.   

Agenten faktureres jf. gældende priser, som denne modtager en procentuel provision af. Provision betales af Scandlines på individuel basis jf. gældende handelsbetingelser.

2. Agent IT-billetter
Som et alternativ til Standard Agent Logon billetter, tilbyder vi såkaldte IT-produkter, som agenter skal kunne producere i Agent Logon dialogen.
For rejser foretaget fra og med den 1.1. 2011 tilbydes IT-billetter udstedt som enkeltbilletter. Det indebærer, at det fra denne dato er valgfrit, om kunden ønsker at benytte den samme billettype på både ud- og hjemrejsen. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at såfremt kunden ønsker at benytte to forskellige billettyper, skal billetkøbet foretages som to enkeltbilletkøb.

Agenten tilbydes faste bruttopriser, som denne ved faktureringen modtager en procentuel provision af. Provision betales af Scandlines på individuel basis jf. gældende handelsbetingelser.

For 2011 reduceres antallet af IT-billettyper. Frem til 31.12. 2011 tilbydes således:

ITA billetter med fast pladsreservation
Billetten gælder for rejser foretaget i følgende perioder:
Prisperiode 1: Alle dage 01.01.-10.02. + mandag-torsdag 14.02.–24.02. + alle dage 28.02.–14.04. +
  26.04.-31.05. 2011.
Prisperiode 2: Mandag-torsdag 01.06.-31.08. 2011.
Prisperiode 3: Alle dage 01.09.-12.10. + 17.10-19.10. + 24.10.-31.12. 2011.

ITA-billetter sælges som enkelt- og returbilletter til personbiler hhv. max 6 m, 6-8 m og over 8 m længde til Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden overfarterne.
NB. Venligst bemærk, at returbilletter alene kan bookes, såfremt ITA billetter anvendes på både ud og hjemrejsen.

ITB, ITC og ITD åbne billetter med mulighed for fast pladsreservation
Billetten gælder for rejser foretaget i følgende perioder:
Prisperiode 1: 01.01.-31.05. 2011 alle dage
Prisperiode 2: 01.06.-31.08. 2011 alle dage
Prisperiode 3: 01.09.-31.12. 2011 alle dage

ITB, ITC og ITD-billetter sælges som enkelt- og returbilletter med eller uden forhåndsreservering til personbiler hhv. max 6 m 6-8 m og over 8 m længde til Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden overfarterne. Såfremt forhåndsreservering ønskes, foretages denne af agenten i forbindelse med udstedelsen af billetten.
NB. Venligst bemærk, at returbilletter alene kan bookes, såfremt ITB, ITC eller ITD billetter anvendes på både ud og hjemrejsen.

NYT
Venligst bemærk, at vi fra 1. juni 2011 indfører en særskilt billet for køretøjer med en længde på over 8 meter.

Vigtige informationer om agentbilletter:

Bemærk venligst!
Det er altid rejsetidspunkterne og den / de valgte billettyper – på både ud- og hjemrejsen, som afgør prisen på billetten.
Venligst oplys altid billetkode på kundens voucher.

Offentliggørelse af IT-billetpriser
IT-billetpriser kun må offentliggøres til agentens kunder, såfremt IT-billetten sælges under forudsætning af et samtidigt køb af et overnatningsprodukt med varighed af minimum 1 overnatning.
Ved salg af IT-billetter med ud- og hjemrejse på samme kalenderdag må IT-billetprisen ikke specifikt offentliggøres. Den må alene fremgå som en del af et pakkeprodukt sammen med entré til en event eller attraktion.

Gyldighed tidsfastsatte billetter
IT-agentbilletter med fast pladsreservation gælder alene til de reserverede afgange.

Ændringer efter at billetten er købt hos agenten
Hvis kunden har købt en billet til en overfart/afgang, men ønsker at rejse hjem via en anden overfart/afgang, skal kunden altid køre til den manuelt betjente check-in boks med den oprindelige billet.
Vi gør opmærksom på, at såfremt kunden vælger at rejse med en billigere overfart eller afgang, end den han oprindeligt har købt en billet til, tilbagebetaler Scandlines ikke differencen.
Vælger kunden derimod at rejse hjem via en dyrere overfart eller afgang, opkræver Scandlines prisforskellen over for kunden direkte i havnen.
 
Annullering af billetter:

Procedure ved delvist brugte IT-billetter
IT-produkterne er rabatterede produkter, og Scandlines tilbagebetaler ikke delvis brugte IT-billetter. Scandlines anbefaler, at agenten informerer kunden om dette ved købet og eventuelt tilføjer denne information til egne salgs- og leveringsbetingelser.

Annullering af standard agentbilletter
Såfremt kunden ønsker at annullere en standard agentbillet, gælder Scandlines generelle afbestillingsregler. Scandlines anbefaler, at agenten informerer kunden om dette ved købet og eventuelt tilføjer denne information til egne salgs- og leveringsbetingelser.

Economy-billetter:
Ved afbestilling af Economy-billetter indtil 35 dage før afgang på Gedser-Rostock overfarten og indtil 14 dage før afgang på Rødby-Puttgarden overfarten refunderes 50% af det forudbetalte beløb minus administrationsgebyr på 75,00 DKK.
Economy-billetter til Gedser-Rostock overfarten kan ikke refunderes senere end 35 dage før afgang og til Rødby-Puttgarden overfarten ikke senere end 14 dage før afgang.

Standard-billetter:
Ved afbestilling af standard-billetter indtil 5 dage før afgang tilbagebetales det fulde forudbetalte beløb minus administrationsgebyr på 75,00 DKK.
Ved afbestilling af standard-billetter mellem 1 og 4 dage før afgang tilbagebetales 50% af det forudbetalte beløb minus administrationsgebyr på 75,00 DKK.
Ved afbestilling af standard-billetter på afgangsdagen og op til 3 mdr. efter adgangsdagen tilbagebetales 20% af det forudbetalte beløb minus administrationsgebyr på 75,00 DKK.

Plus-billetter:
Ved afbestilling af Plus-billetter indtil 6 mdr. efter booket afgang tilbagebetales det fulde forudbetalte beløb minus administrationsgebyr på 75,00 DKK


Gyldighedsperioder ITA billetter:
Prisperiode 1: Alle dage 01.01.-10.02. + mandag-torsdag 14.02.–24.02. + alle dage 28.02.–14.04. + 26.04.-31.05. 2011.
Prisperiode 2: Mandag-torsdag 01.06.-31.08. 2011.
Prisperiode 3: Alle dage 01.09.-12.10. + 17.10-19.10. + 24.10.-31.12. 2011.