Left navigation


Definition av fordon

När du bokar din färjebiljett är det totallängden på ditt fordon som bestämmer priset. Här kan du läsa om reglerna.

Ditt biljettpris beror på totallängden på ditt fordon

Hos Scandlines har vi olika biljettkategorier. Den kategori som du ska välja beror bl.a. på hur långt ditt fordon är. Det är därför viktigt att du känner till totallängden på ditt fordon innan du bokar en färjebiljett hos Scandlines.

Definition av fordon

Vi delar in fordon i 5 längdkategorier. Det är alltid totallängden på ditt fordon som avgör vilken biljettkategori du ska välja. Detta gäller oavsett om du kör en vanlig personbil, om du har ett släp eller husvagn eller om du kör en husbil. Härunder kan du se våra 5 olika längdkategorier.

Längdkategorier för fordon

  • Upp till 6 m
  • 6 till 8 m
  • 8 till 10 m
  • 10 til 12 m
  • Längre än 12 m

OBS! Det räcker inte att lägga ihop längden på din bil med ditt släp/din husvagn. Du ska mäta längden på ditt fordon när ditt släp/din husvagn har monterats. Om längden på ditt fordon vid incheckningen i hamnen är längre än vad som har förbokats, kan Scandlines inte garantera att du får plats på den bokade avgången. 

Allmänna regler för alla fordon (exklusive fordon som används för kommersiell godstransport)

Personbilspriser gäller för bilar, husbilar samt bilar med husvagn eller släp, som uppfyller följande kriterier: 

  • Priserna gäller för fordon som är upp till 6 m långa
  • Registrerade för max. 9 passagerare 
  • Tillåten totalvikt max. 3 500 kg
  • Lagligt försäkrade 
  • Fordon (inkl. husvagnar eller släpvagnar), som är längre än 6 m och där dragfordonet har en max. tillåten totalvikt på 3 500 kg, debiteras enligt den gällande fordons- och längdkategorin

Husbilar (oavsett vikt) debiteras enligt personbilstaxorna, om fordonet (jfr registreringsbeviset) är registrerat som en husbil.
Motorcyklar, mopeder samt EU-godkända 3-hjuliga mopeder är inkl. max. 3 personer och sidovagn (max. 2,5 m lång). Om motorcykeln är större än så ska den klassificeras som en bil. Fyrhjulingar (Quads) klassificeras som motorcykel. Trehjulig motorcykel och Smart-bilar klassificeras som personbilar.  

Varför och hur mäter vi ditt fordon

När du bokar din färjebiljett hos Scandlines är det mycket viktigt för oss att veta längden på ditt fordon. På en vanlig färjeöverfart ska det finnas plats för många fordon och därför måste vi känna till längden på samtliga fordon som ska med ombord. På detta sätt kan vi garantera att det finns plats till dig på din önskade avgång.

Vi mäter ditt fordon från fronten till den bakersta delen av ditt fordon, inkl. alla typer av monterade objekt. Detta innebär att om du t.ex. har cyklar eller en bagagebox monterad längst bak på ditt fordon ska dessa inkluderas när du mäter längden på ditt fordon.

Detta innebär att du ska mäta ditt fordon när alla objekt har monterats. Om du t.ex. ska ha ett släp eller en husvagn med ombord på färjan räcker det därför inte att mäta släpet/husvagn och sedan lägga till längden på din bil. Du måste istället mäta hela fordonet när släpet/husvagnen redan har monterats.

Särskilda regler

Förutom de allmänna reglerna finns det några få särskilda regler som gäller om du kör en skåpbil, eller om ditt fordon på något sätt avviker från ovannämnda specifikationer. Du kan läsa dessa regler härunder.

Skåpbilar

Skåpbilar som enligt registreringsbevisen är försäkrade som en bil för max. 9 personer, med en max. totalvikt på 3 500 kg och en maxlängd på 6 m, och som uppfyller alla gällande lagregler, klassificeras som personbilar.
Skåpbilar som är längre än 6 m och har en max. totalvikt på 3 500 kg klassificeras som personbilar med släp längre än 6 m enligt ovannämnda längdkategorier.

Avvikelser från ovannämnda specifikationer

För fordon som avviker från ovannämnda regler gäller Scandlines buss- och/eller fraktpriser.