Left navigation


Hundar och katter ombord

Scandlines officiella regler för mindre husdjur i restauranger och serveringslokaler.

Hundar, katter och mindre husdjur får transporteras på alla Scandlines färjor och ska under resan hållas i områden som inte är mattbelagda.

Husdjuren ska alltid hållas i koppel eller i ordentligt stängda burar, korgar eller liknande.

Husdjuren ska alltid hållas under kontroll och uppsyn av ägarna under resan. De får inte vara till besvär för andra gäster, väsnas eller lukta illa.
Ägarna ska se till att husdjuren inte vistas inom två meters radie från buffébord och liknande.
Kontakta övervakaren om du är osäker på hur denna regel ska tolkas.

Hundar och katter måste ha pass för att kunna resa till andra länder inom EU.
Passet ska vara giltigt för det berörda husdjuret, det vill säga, det ska vara möjligt att identifiera husdjuret via chip eller öronmärkning. Identifikationsnumret ska anges i passet.
Utöver information om husdjuret och ägaren ska passet även innehålla ett veterinärintyg som anger att husdjuret har vaccinerats mot rabies.

Mer information om detta hittar du på destinationslandets turistwebbplats.

Tyskland: www.dzt.de
Sverige: www.visitsweden.com

Frågor och svar

Antal hundar ombord (högst)?

Obegränsat

Får hunden lämna buren/bilen under resan?

Ja

Får hunden stanna kvar i bilen under resan?

Ja

Finns det möjlighet att låna mat-/vattenskål?

Nej

Finns det hundtoalett?

Nej

Är det tillåtet att besöka hunden i bilen under resan? 

Nej

Finns det några kontaktpersoner ombord?

Bara på Rödby-Puttgarden-färjor

Vad är reglerna för katter och andra husdjur?
Samma regler som gäller för hundar

Hur ska hunden tas ombord?
Via landstigningen eller bildäcket