Left navigation


Säkerhet

Inom Scandlines har säkerheten högsta prioritet

SMS

Inom Scandlines har vi ett kvalitetssäkringssystem (SMS) för miljö och säkerhet. Vårt kvalitetssäkringssystem granskas gentemot IMO's (International Maritime Organisation) resolution A 741 (18) - den så kallade ISM-koden International Safety Management Code, som betraktas som sjöfartens motsvarighet till ISO 9000. Transportstyrelsen är svenskt kontrollorgan.

Systemet innebär att vi kartlagt, dokumenterat och systematiserat våra rutiner, instruktioner m.m. Detta så kallade managementsystem styr också vårt handlande mot säkra rutiner, dels för att undvika olyckor och dels för att ta hand om de eventuella tillbud som uppkommer.

Vårt kvalitetssystem

Vårt kvalitetssystem består av en serie manualer/pärmar, dessa finns i land och ombord i våra fartyg. De beskriver företagets organisation och verksamhet.

De som finns ombord beskriver säkerhetsorganisationen och de rutiner som skall följas ombord, för att utföra en säker drift och framföra fartyget på ett betryggande sätt.

En av våra manualer är gjord för att klara en incident av större art, denna manual är framtagen tillsammans med sjöräddningsenheter och kommunala räddningstjänster för alla våra linjer.