Left navigation


Ansvar

Informationen på hemsidan uppdateras löpande men fel kan förekomma. Scandlines ansvarar inte för direkta eller indirekta fel som uppstår på grund av att informationen på hemsidan används.

Scandlines ansvarar inte för länkar till tredje parts servrar eller för innehåll på tredje parts servrar.

Nedladdning av dokument från Scandlines hemsida sker på användarens eget ansvar.

Ovanstående gäller såvida inget annat anges i dansk lag.