Left navigation


Allmänna villkor för Facebook-tävlingar

Hur deltar du i tävlingen?

För att delta i tävlingen måste du ange ditt svar i kommentarsfältet under tävlingsinlägget på Facebook, och inte på annat sätt. När tävlingen har avslutats dras en vinnare bland de som har publicerat sina svar på korrekt sätt eller, om tävlingen består av en eller flera frågor med ett rätt svar, bland de som har angett rätt svar. Du kan endast delta med ett bidrag i varje tävling.

Vem kan delta?

För att kunna delta måste du ha en Facebook-profil. Det är gratis att skapa en profil på Facebook, och du kan när som helst radera din profil. Du måste vara 18 år eller äldre och bosatt i Sverige för att delta i tävlingen. Anställda i Scandlines och deras hushåll kan inte delta i tävlingen. Deltagare som inte uppfyller dessa krav eller försöker fuska i tävlingen, t.ex. genom att använda ett falskt namn, Facebook-profil eller liknande utesluts från tävlingen.

Vem arrangerar tävlingen?

Tävlingen anordnas av Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8, 1561 Köpenhamn. Tävlingen är inte ansluten till, administrerad, godkänd eller sponsrad av Facebook Inc. I samband med ditt deltagande i tävlingen samlar Scandlines Danmark ApS, som personuppgiftsansvarig, in ett antal personuppgifter om dig, inklusive ditt namn och din e-postadress.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter såsom är nödvändigt för ditt deltagande i tävlingen. Informationen som lämnas i samband med tävlingen kommer endast att användas i detta sammanhang och kommer inte att vidarebefordras till tredje part om du inte vinner tävlingen då ditt namn kommer att publiceras i kommentarsfältet under tävlingen på Facebook.

Den rättsliga grunden för vår insamling och behandling av dina personuppgifter är vårt och ditt legitima intresse (se artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen) att kunna kontakta dig om du har vunnit tävlingen. Vi lagrar dina personuppgifter tills dess du har nyttjat ditt pris.

Du kan få mer information om vilka personuppgifter som Scandlines lagrar och behandlar om dig, samt få en kopia av dessa genom att kontakta oss på compliance@scandlines.com.

Dessutom kan du alltid invända mot Scandlines behandling av dina personuppgifter, använda din rätt till dataportabilitet och begära korrigering och radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill korrigera dina personuppgifter, kontakta compliance@scandlines.com. Om du vill framföra klagomål på Scandlines behandling av dina personuppgifter kan du kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Tävlingspriser

Priset i den aktuella tävlingen och värdet på sådant pris framgår av tävlingsinlägget på Facebook i den tävling du deltar i. Scandlines betalar eventuella avgifter kopplade till vinsten (med undantag för kostander för att nyttja priset, såsom transport till och från en båtterminal eller liknande). Vinsten kan inte bytas mot pengar eller mot andra produkter till ett likvärdigt värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

När avslutas tävlingen?

I tävlingsinlägget på Facebook kommer du att kunna se när tävlingen har publicerats och hur länge den pågår. Vinnaren kommer att tillkännages i kommentarsfältet under tävlingsinlägget på Facebook senast två dagar efter tävlingens slut.

När och var annonseras vinnaren?

Vinnaren kommer även att meddelas direkt på Facebook. För att ta del av priset måste vinnaren, när vinnaren annonserats enligt ovan, ange: fullständigt namn e-post och mobilnummer i ett privat meddelande till Scandlines Facebook-sida. Om vinnaren inte tillhandahållit dessa uppgifter inom tre dagar från det att vinnaren har meddelats om vinsten dras en ny vinnare och samma procedur upprepas. Priset skickas elektroniskt till vinnaren via Facebook eller e-post.