Left navigation


Personlig information kund

Insamling av information
När du bokar eller betalar en biljett online hos Scandlines Danmark ApS (Scandlines) och när du beställer material, nyheter och liknande från Scandlines hemsida samlar Scandlines in följande personliga information om dig:
– namn
– telefonnummer
– e-postadress  
– fysisk adress
– postnummer
– ort 

Dina rättigheter
Scandlines sparar informationen i enlighet med personuppgiftslagen. Du kan när som helst kontakta oss för att ta reda på vilken information vi har registrerat om dig. Du har också alltid rätt att motsätta dig registrering och/eller kräva att informationen om dig raderas och du kan när som helst kontakta Scandlines om du inte längre vill ta emot e-post från oss.

Kontakta Scandlines Danmark ApS via e-post på scandlines@scandlines.com om du har frågor om detta.

Hantering av informationen
Personuppgifterna registreras hos Scandlines, som data är ansvarig. Informationen överförs och sparas inte krypterat. Informationen tas bort när Scandlines inte längre behöver spara den enligt gällande lagstiftning eller enligt vad som avtalats med dig. 

Följande grupper av medarbetare har tillgång till de registrerade uppgifterna: Administration och bokföring.

Personuppgifterna lagras hos Scandlines externa hostingpartner, som sköter Scandlines servrar. Säkerhetskopior av innehållet på servrarna, inklusive alla personuppgifter, tas bort när Scandlines inte längre måste spara informationen enligt gällande lagstiftning eller enligt vad som avtalats med dig. 

All information är konfidentiell och tillhör Scandlines. Scandlines externa hostingpartner har således ingen möjlighet att använda data från Scandlines.

Användning av insamlad information
Vid köp av biljetter sparas uppgifterna enbart för att kunna utföra eventuella ändringar som gäller biljetten, samt för att uppfylla gällande lagstiftning. 

Om du beställer material och nyheter eller liknande från vår hemsida samlar vi in information för att kunna leverera det beställda materialet till dig. Dessutom lagrar vi dina kunduppgifter för att kunna erbjuda dig information och erbjudanden som passar dig bättre.

Inga känsliga personuppgifter registreras i samband med bokning och betalning av biljetter och beställning av material/nyheter. 

Dina kunduppgifter lämnas inte ut till andra företag.