Left navigation


Information om reklamationer

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst som du har köpt hos oss kan du skriva till scandlines@scandlines.com och förklara vad du önskar av oss. Om vi inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd, har du följande möjligheter:

Reklamationer om produkter eller tjänster köpta hos oss kan lämnas till Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan också skicka in ditt klagomål via www.forbrug.dk.

Europeiska kommissionens reklamationsportal kan också användas för att lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant för konsumenter som bor i ett annat EU-land. Lämna ditt klagomål här. Ange vår e-postadress när du lämnar in en reklamation: scandlines@scandlines.com.