Viktig information för alla som har Scandlines flerturskort.

Till följd av gällande preskriptionsbestämmelser har alla anspråk på återbetalning av eventuella tillgodohavanden från Scandlines betalkort, t.ex. Exclusive-Card, Network-Card, Go-GreenCard och 10-TripCard, upphört att gälla den 30 september 2021.