Under 2019 bad de tyska myndigheterna konsultföretaget PwC att utarbeta en analys av rederiet Scandlines lönsamhetsmodell efter öppnandet av en Fehmarn Bält-tunnel. I rapporten drar PwC slutsatsen att Scandlines kommer att bibehålla en betydande del av både gods- och personbilstrafiken när en fast förbindelse en dag öppnas på Fehmarn Bält.

PwC uppskattar i rapporten att Scandlines år 2030 kommer att transportera 40 procent av de totala fraktenheterna och 30 procent av alla personbilar som vill korsa Fehmarn Bält. När det gäller personbilar är det främst gränshandelstrafiken som Scandlines kommer att behålla. Rapporten drar också slutsatsen att Scandlines har en stark anpassningsförmåga i konkurrensen med en tunnel och att Scandlines genom att skala ner verksamheten kan spara kostnader och därmed förbli helt lönsamt.

Analysen stödjer därmed Scandlines avsikt om att segla vidare på Rödby–Puttgarden.

PwC:s analys är den första helt oberoende rapporten om trafiken på Fehmarn Bält. Tidigare analyser har gjorts på begäran av personer med starka intressen i frågan – inklusive Scandlines själv.

Trafiksiffror

Nedan hittar du länkar till trafiksiffror för Fehmarn Bält.

Scandlines' trafiktal 1990-2020

Tunnel prognose barometer 2015-2020