Left navigation


Så väljer vi

Som leverantör till Scandlines ska du vara inställd på att ge en omfattande service. Scandlines är en verksamhet som fungerar 24 timmar om dygnet året om. Vi ställer inga krav om produktions- eller miljöcertifiering, men kräver att våra leverantörer har en ansvarsfull och professionell hållning gentemot vår gemensamma omvärld.

På miljöområdet ersätter vi gärna våra nuvarande produkter eller processer med liknande med mindre miljöpåverkan, förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart.

Vi vill gärna ingå partnerskap med professionella och ekonomiskt stabila leverantörer. 

I vårt förhållande till leverantörer fokuserar vi på innovativa och flexibla företag som är villiga att samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Vi vill att våra leverantörer levererar varor och tjänster av tillfredsställande kvalitet, i avtalad tid och till ett konkurrenskraftigt pris.

- Vårt mål är att förhållandet till våra leverantörer ska baseras på långsiktiga ramavtal.
 
- Vår policy är att ha öppna och täta relationer till våra leverantörer som lämnar offerter i fri konkurrens.
 
Al handel med Scandlines baseres i øvrigt på vore "Allmänna inköpsregler".

Betalning: Löpande månad 30 dagar
Leverans: Kostnadsfritt till en adress som Scandlines valt i Danmark, Tyskland eller Sverige.
 
Alla produkter ska kunna levereras i både skattat och obeskattat skick.
 
Om du vill få en kopia av vår senaste offentliggjorda ekonomiska rapport kan du vända dig till scandlines@scandlines.com

Här kan du ladde ned Scandlines senast offentliggjorda ekonomiske rapport.