Left navigation


Gedser

Byggnader: 38 

Område försett med tak: 8.077 m² 

Område totalt: 134.481 m²

Färjelägen: 3