Left navigation


Puttgarden

Byggnader: 27

Område försett med tak: 28.380 m² 

Område totalt: 401.705 m²

Färjelägan: 4

BorderShops: 1

Hamnen Puttgarden är Tysklands viktigaste och driftigaste färjehamn med över 6 miljoner färjegäster per år.