Left navigation


Rødby

Byggnader: 60 

Område försett med tak: 10.922 m² 

Område totalt: 421.990 m²

Färjelägen: 4