Left navigation


Företagsledning

Søren Poulsgaard Jensen, CEO

Soeren Poulsgaard Jensen

Søren Poulsgaard Jensen är sedan 2012 Chief Executive Officer (CEO) för Scandlines. Han började på företaget 2009 som Chief Operating Officer (COO).

Per Johannesen Madsen, CFO

Per Johannesen Madsen

Per Johannesen Madsen är Chief Financial Officer (CFO) på Scandlines sedan 2012 och tillhör därmed företagsledningen.

Michael Guldmann Petersen, COO

Michael Guldmann Petersen

Michael Guldmann Petersen utnämndes till Chief Operating Officer (COO) 2018 och blev samtidigt styrelsemedlem i Scandlines GmbH. Han har arbetat för Scandlines sedan 2017.

Heiko Kähler, verkställande direktör Scandlines Deutschland GmbH

Heiko Kaehler

2012 anslöt Heiko Kähler till företagsledningen för Scandlines Deutschland GmbH. 1994 började han på DFO (Deutsche Fährgesellschaft Ostsee), som slogs samman med Scandlines 1998. 

Gerald Lefold, verkställande direktör Scandlines Deutschland GmbH

Gerald Lefold

Gerald Lefold är medlem i företagsledningen för Scandlines Deutschland GmbH sedan 2014. 1993 började han på DFO (Deutsche Fährgesellschaft Ostsee), som slogs samman med Scandlines 1998.