Left navigation


Scandlines företagshistoria

Scandlines idag är resultatet av mer än ett sekel av nära samarbete över den tysk-danska gränsen. Det började med invigningen av den första förbindelsen för järnvägsfärjor mellan Warnemünde och Gedser 1903 och varar fram till idag – i denna form unikt i världen.

Scandlines danska del

Scandlines historia går faktiskt tillbaka till år 1872, då det danska järnvägsbolaget DSB etablerade en färjelinje mellan Fyn och Jylland.
År 1883 etablerades en järnvägsförbindelse över Stora Bält, som ersattes av bilfärjor 1957. 

Gammel færge

”Dronning Ingrid” trafikerade Stora Bält

Med uppförandet av bron över Stora Bält, som idag förbinder östra och västra Danmark, försvann den danska regeringens strategiska intresse för färjetrafiken. Rederiet lämnade därför DSB redan 1995 som ett oberoende företag med namnet DSB Rederi A/S. Ensam bolagsman var det danska transportministeriet. 1997 döptes DSB Rederi A/S om till Scandlines Danmark A/S. 

Scandlines tyska del

De tyska järnvägsbolagens historia när det gäller färjeverksamhet började redan 1903 då den första järnvägsförbindelsen mellan Warnemünde (Tyskland) och Gedser (Danmark) invigdes. 

M/F Prinsesse Alexandrine

”Prinsesse Alexandrine” trafikerade mellan Warnemünde och Gedser från 1903 till 1933 (bild: Arkiv Dansk Færgehistorisk Selskab)

1909 följde den första järnvägsfärjan mellan Tyskland och Sverige, ”Kungsleden” mellan Sassnitz (Tyskland) och Trelleborg (Sverige).

Med invigningen av ”Fågelvägslinjen” 1963, en färjeförbindelse mellan Puttgarden (ön Fehmarn) och Rødby (ön Lolland), fördjupades samarbetet mellan de båda färjebolagen i Tyskland och Danmark ytterligare.

Kong Frederik

Färjan ”Kong Frederik” invigde fågelvägslinjen 1963 (bild: Scanpix)

Scandlines Deutschland GmbH (på den tiden fortfarande DFO, Deutsche Fährgesellschaft Ostsee) grundades 1993 som ett privat företag, i samband med hopslagningen av de tidigare öst- och västtyska järnvägsbolagen – Deutsche Reichsbahn och Deutsche Bundesbahn.

Det nya rederiet, som ägdes av Deutsche Bahn AG, utökade kontinuerligt sina befintliga linjer och intensifierade samarbetet med sina mångåriga partner-rederier, danska Scandlines Danmark A/S och svenska Scandlines A/B.

Fågelvägslinjen har kontinuerligt utökats sedan öppnandet 1963. 1997 investerades till exempel totalt cirka 250 miljoner euro i den fullständiga moderniseringen av hamnanläggningarna samt i byggandet av fyra moderna, identiska dubbeländade färjor. 

Fusionen

1998 gick de före detta partner-rederierna DFO och Scandlines Danmark A/S samman och fick namnet Scandlines AG. Fusionen fördjupade det nästan hundraåriga samarbetet mellan de tyska och danska järnvägarna och deras efterföljande företag.

Två partnerföretag, som trots två världskrig och den 40-åriga delningen av Tyskland alltid arbetat tillsammans var nu förenade i ett bolag.

DFO

Under de följande åren utökade Scandlines kontinuerligt sitt internationella ruttnät, till exempel genom att öppna nya färjeförbindelser till de baltiska staterna och Finland.

Privatisering och nya ägare

Efter nästan tio år beslutade de två ägarna Deutsche Bahn AG och danska Transport- och energiministeriet att sälja sina andelar i bolaget. I slutet av augusti 2007 blev ett konsortium bestående av 3i Group och Allianz Capital Partners GmbH (vardera 40% av andelarna) och Deutsche Seereederei (20% av andelarna) nya ägare till ett av Europas ledande färjebolag. Företaget omvandlades därefter till Scandlines GmbH. 

I slutet av 2010 sålde Deutsche Seereederei GmbH sina andelar till 3i och Allianz, som fick en andel på 50% var i Scandlines-koncernen. I december 2013 köpte 3i andelen av Allianz och är nu ensam ägare till Scandlines.

Som en del av en strategisk omställning sålde Scandlines år 2012 fraktlinjerna mellan Tyskland och Sverige samt fraktlinjerna till de baltiska staterna och Finland.

MF-Schleswig-Holstein

Färjan ”Schleswig-Holstein” på rutten Puttgarden–Rødby

Försäljning av rutten Helsingør–Helsingborg

I januari 2015 kom Scandlines och Stena överens om att sälja rutten Helsingør–Helsingborg mellan Danmark och Sverige, som man tidigare hade drivit tillsammans. Därmed driver Scandlines nu de båda trafikmaskinerna Rostock–Gedser och Puttgarden–Rødby mellan Tyskland och Danmark. 

Sedan dess har Scandlines kunnat koncentrera sig helt på sin kärnverksamhet: högfrekventa och tillförlitliga transporttjänster för fraktkunder och passagerare.

Grön agenda
I samband med den gröna agendan ”Från hybrid till utsläppsfria färjor” omvandlades färjan ”Prinsesse Benedikte” på rutten Puttgarden–Rødby 2013 till en hybridfärja. 2014 följde sedan de återstående tre fartygen på denna rutt.

Konceptet med en hybridfärja kan jämföras med en Toyota Prius på vattnet: Färjorna drivs av ett hybridsystem som kombinerar traditionell dieseldrift med elektrisk batteridrift. Detta kan spara upp till 15% av CO₂-utsläppen.
Läs mer om våra gröna initiativ (på danska)

Samtidigt utrustades alla färjor med ett utsläppsminskningssystem (”closed-loop-skrubber”) som reducerar utsläppet av svavel och sotpartiklar med mer än 90%.

MF-Prins-Richard

Den moderna hybridfärjan ”Prins Richard” på fågelvägslinjen

Parallellt med detta utformades ytterligare två helt nya hybridfärjor, ”Berlin” och ”Copenhagen”, för rutten Rostock–Gedser. De två största hybridfärjorna i världen är i trafik sedan 2016. 

Med de nya fartygen har man kunnat minska energiförbrukningen avsevärt och samtidigt har Scandlines fördubblat kapaciteten på denna rutt.

MF-Berlin

Färjan ”Berlin” på väg från Rostock till Gedser (bild: Siemens)

Mer information om världens största hybridfärjor hittar du här

Scandlines mål är att inom några år köra utsläppsfritt på rutten Puttgarden–Rødby. 
Läs mer om vort projekt zero emission (på danska)

Försäljning 

Under våren 2018 såldes Scandlines till ett konsortium bestående av First State Investments, Hermes Investment Management och 3i.