Left navigation


Rudolph Tegner museet

Rudolph Tegner var inspirerad av den antika världen. Han byggde detta museum för sina egna verk. Bortsett från de skulpturer som finns i museet är byggnaden i sig själv ett konstverk. Rudolph Tegner ligger begravd under golvet i museets stora sal.

Läs mer på www.rudolphtegner.dk

 112x28KopNuBtnWhiteMyriadPro