Left navigation


Införselregler

Om du kommer från ett annat EU-land, gäller följande tullregler vid införsel i Sverige.

Vägledande mängder för avgiftsfri införsel:

Cigaretter    

800 st

 Sprit  10 liter
Cigarrer

200 st

 Starkvin  20 liter
Cigariller

400 st

 Bordsvin  90  liter*
Röktobak

1 kg

 Öl  110 liter
Parfym För privat bruk        

 

*härav max. 60 l. mousserande vin.

 

Ovanstående gäller vid inresa från andra EU-länder. De vägledande mängderna är fastställda av EU och används av tullen för att utvärdera om de införda varorna kan anses vara för eget bruk. Endast varor avsedda för eget bruk kan införas avgiftsfritt. Varorna får således inte säljas.
Ålderskrav vid avgiftsfri införsel: Sprit 20 år, tobak 18 år.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra medarbetare.

 

Följande införselregler för resande till Sverige är hämtade från Tullverkets hemsida:

Införsel av alkohol skattefritt till Sverige i samband med resa från annat EU-land
"Du får föra in alkohol skattefritt till Sverige när du reser från annat EU-land
under förutsättning att:

  • alkoholen är avsedd för eget bruk eller för din familjs behov
  • du själv transporterar varorna till Sverige
  • och du är minst 20 år gammal

Det finns ingen övre gräns för hur mycket alkohol du får föra in, men det ska vara för ditt eget eller din familjs behov. Du får även ta med dig alkohol om du ska ha en fest till exempel bröllop eller födelsedagsfest där du bjuder på alkoholen vid evenemanget.

Du får däremot inte ta betalt för alkoholen även om det bara skulle täcka de kostnader du haft för inköpet.

För vissa områden utanför EU:s skatteområde, exempelvis Åland och Kanarieöarna gäller reglerna för land utanför EU.

Det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränspassagen om det är troligt att alkoholen är för eget bruk eller är att anse som kommersiell införsel.

Det går alltså inte att få något förhandsbesked från Tullverket om en införsel av alkohol är att anse som införsel för eget eller kommersiellt bruk!


Riktlinjer och referensnivåer
"Det finns vissa riktlinjer för bedömningen av om införseln är privat eller kommersiell
Rådets direktiv (92/12/EEG) "cirkulationsdirektivet" innehåller en referensnivå på 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter öl. Referensnivåerna får endast användas som ett led i bevisningen och en helhetsbedömning måste alltid göras. Dessa referensnivåer är alltså inte bindande!"

Mer information om vad som gäller vid införsel av varor för resande från annat EU-land finns på Tullverkets hemsida.