Left navigation


Onboardshop

Shoppa på färjorna Rödby–Puttgarden och Gedser–Rostock.

Gör en bra affär ombord på våra färjor över Östersjön.

Onboardshop har öppet under hela överfarten och under uppehållen i de tyska hamnarna.
Tobak, sprit, vin och godis säljs endast när skeppet är på tyskt farvatten.
Närmare information ges ombord.

Öppettider:

Onboardshop har öppet hela dygnet.

Onboardshop magazine

Onboard magazine gäller från 6. januari 2020 – 29. mars 2020.

Onboardshop pricelist

Prislistan gäller till 30 april 2020.