Left navigation


Onboardshop

Scandlines har beslutat att stänga våra Onboardshops på färjorna på båda överfarterna. Det kommer fortsatt vara möjligt att köpa lite mat och dryck ombord.

Gör en bra affär ombord på våra färjor över Östersjön.

Onboardshop har öppet under hela överfarten och under uppehållen i de tyska hamnarna.
Tobak, sprit, vin och godis säljs endast när skeppet är på tyskt farvatten.
Närmare information ges ombord.

Öppettider:

Onboardshop har öppet hela dygnet.

Onboardshop magazine

Onboard magazine gäller från 6. januari 2020 – 29. mars 2020.

Onboardshop pricelist

Prislistan gäller till 30 april 2020.