Left navigation


Om du inte längre önskar behålla din bizz

Om du inte längre önskar behålla din bizz, ska bizzen returneras.

I förbindelse med ditt avtal med Scandlines HH

Om du inte önskar att ingå avtal om administration och avräkning genom BroBizz A/S: Ber vi dig att returnera bizzen till:

BroBizz A/S
Vester Søgade 10
DK-1601 København V

BroBizz A/S kommer därefter radera dina kontaktuppgifter, som är överförda från Scandlines Helsingborg-Helsingör. Var uppmärksam på att ditt Scandlines Helsingborg-Helsingör avtal därmed upphör från 6/12 2016.

I förbindelse med ditt avtal med Öresundsbron

Om du inte önskar att ingå detta nya avtal med BroBizz A/S, behöver du inte uppdatera ”Mitt Konto”. Dina kontaktuppgifter, som är överförda från Scandlines Helsingborg-Helsingör raderas automatiskt. Var uppmärksam på att ditt Scandlines Helsingborg-Helsingör avtal därmed upphör från den 6/12 2016.

Tänk på att om du har en bizz från Öresundsbron (bizz-nummer som börjar med 46001 eller 6048) ska denna returneras till Öresundsbron.

I förbindelse med ditt avtal med BroBizz A/S

Om du inte önskar att ingå detta nya avtal med BroBizz A/S, behöver du inte uppdatera ”Mitt Konto”. Dina kontaktuppgifter, som är överförda från Scandlines Helsingborg-Helsingör raderas automatiskt. Var uppmärksam på att ditt Scandlines Helsingborg-Helsingör avtal därmed upphör från den 6/12 2016.