Inga stora ändringar i trafiken

Vi har inte planerat ändringar i trafiken. Vi reserverar oss dock för plötsliga oförutsedda omständigheter som kan påverka färjedriften.

Nästa avgång