Om det skulle uppstå en skada på dig, ditt fordon eller ditt resegods ombord på färjan, ska du vänligen anmäla det till vår personal innan du lämnar färjan.

Personalen fyller då i ett formulär med ditt namn, adress, tidpunkt då skadan inträffade, plats, händelse etc.

Vid skada på ett fordon eller liknande som är försäkrat, ska du kontakta ditt försäkringsbolag som kan hjälpa dig med värdering, reparationer och ansvarsfrågor.

Om någon annan skada har uppstått eller om du vill ha råd och hjälp efteråt kan du kontakta Insurance & Claims via insurance@scandlines.com.

Transporterna utförs i enlighet med gällande sjöfartslagstiftning och sammanfattningen i allmänna transportvillkor. Bolagets ansvar är begränsat enligt den gällande sjölagen.

Scandlines, Insurance & Claims
Færgestationsvej 5
DK-4970 Rødby
E-post: insurance@scandlines.com