Definition av fordonets längd

Med fordonets längd menar vi den totala längden på ditt fordon inklusive drag, släpvagn, husvagn eller monterade cyklar eller bagageboxar baktill.

Du måste mäta den totala längden när släpvagnen, husvagnen etc. är monterad baktill på ditt fordon. Det räcker inte att lägga till längden på din bil till det fordon du har baktill.

Om den totala längden på ditt fordon är längre än du har förbokat kan vi inte garantera dig en plats på din bokade avgång. Om avgången är slutsåld är det nämligen svårt att få plats på bildäcket.

Fem längdkategorier för fordon

Vi delar in fordonen i fem längdkategorier. Kategorierna beskriver fordonets totala längd. Detta innebär att om du har en släpvagn eller husvagn med dig måste du mäta längden när släpvagnen eller husvagnen är monterad.

De fem längdkategorierna är följande:

● Upp till 6 meter
● 6 till 8 meter
● 8 till 10 meter
● 10 till 12 meter
● Över 12 meter

Du måste mäta den totala längden när släpvagnen, husvagnen etc. är monterad baktill på ditt fordon.

Allmänna regler för alla fordon (gäller inte fordon för kommersiell varutransport)

Personbilspriserna gäller för bilar, husbilar samt bilar med husvagn eller släpvagn som uppfyller följande kriterier:

  • Priserna gäller för fordon på upp till 6 meter
  • Registrerad för max. 9 passagerare
  • Tillåten totalvikt på 3 500 kg
  • Omfattas av en giltig försäkring
  • Fordon (inklusive husvagnar eller släpvagnar) som är längre än 6 meter och där det dragfordonet har en tillåten totalvikt på högst 3 500 kilo debiteras i enlighet med gällande fordons- och längdkategori.

Husbilar (oavsett vikt) debiteras enligt priserna för personbilar om fordonet (se registreringsbeviset) är registrerat som husbil.

Motorcyklar, mopeder och EU-godkända trehjuliga mopeder får max omfatta 3 personer och sidovagn (max 2,5 m lång). Om motorcykeln är större klassificeras den som bil. klassificeras som motorcykel.

Trike- och Smartcars klassificeras som personbilar.

Vi mäter ditt fordon för att se till att du får plats på färjan

När du bokar färjebiljett är det väldigt viktigt för oss att få veta hur långt ditt fordon är.

Det är många fordon som ska få plats på varje avgång och därför måste vi veta längden på alla fordon som ska med. På så sätt ser vi till att det finns plats för dig på den avgång du önskar.

Så mäter vi ditt fordon

Vi mäter ditt fordon framifrån till den bakersta punkten, inklusive alla typer av monterade föremål. Detta innebär att om du till exempel har cyklar eller en bagagebox monterad baktill ska de inkluderas när du mäter längden på ditt fordon.

Om du har släp eller husvagn med dig på resan måste du mäta hela fordonet när släpvagnen eller husvagnen är monterad. Det räcker inte att exempelvis mäta släpvagnen och lägga det till bilens längd.

Särskilda regler

Förutom de allmänna reglerna finns det några särskilda regler som gäller om du kör en skåpbil eller om ditt fordon på något sätt avviker från ovanstående specifikationer.

Skåpbil

En skåpbil klassificeras som personbil om den enligt registreringsbeviset är försäkrad som en bil för högst 9 personer, med en totalvikt på högst 3 500 kg och en maximal längd på 6 meter och som uppfyller alla gällande bestämmelser.

Skåpbilar som är över 6 meter långa och har en totalvikt på 3 500 kg klassificeras som personbilar med släp över 6 meter enligt ovanstående längdkategorier.

Avvikelser från ovanstående specifikationer

För fordon som avviker från ovanstående regler gäller våra buss- och/eller fraktpriser.