När du gränshandlar på färjan eller i BorderShop i Puttgarden och Rostock måste du alltid följa tullreglerna.

Enligt tullreglerna kan du kostnadsfritt ta med dig varor som du har köpt i ett EU-land till Sverige så länge du har köpt varorna för eget bruk. Detta gäller för alla varor inklusive tobak, sprit, öl och vin.

Med eget bruk menas att det bara är du, medlemmar av ditt hushåll eller dina privata gäster som använder varorna.

Du får dock endast köpa en begränsad mängd tullfri tobak ombord och endast mot uppvisande av boarding card.

Det får inte finnas något skäl att tro att inköpet sker i kommersiellt syfte. Som konsument måste du därför kunna styrka att varorna är avsedda för privat bruk. I tveksamma fall fattar den danska skattemyndigheten det slutgiltiga beslutet.

Läs mer om tullregler, guider och bedömning av om varorna är för eget bruk på skat.dk.