Samarbete trots krig och ett delat Tyskland

1903 korsade den första järnvägsfärjan Östersjön mellan Gedser i Danmark och Warnemünde i Tyskland. På den tiden var färjan ett ångfartyg. Idag går det två hybridfärjor på rutten och båda har till och med ett rotorsegel. Trots två världskrig och ett delat Tyskland som i 40 år innebar ett extremt begränsat resande från Östtyskland fanns rutten kvar.

1963 tillkom ytterligare en färjelinje mellan de två länderna – linjen mellan Rödby och Puttgarden. Planen för rutten gick 100 år tillbaka i tiden, men flera krig satte krokben för genomförandet. Linjen blev väldigt populär och kunde 1988 runda 100 miljoner passagerare.

1989 föll muren mellan Väst- och Östtyskland, vilket gav nya möjligheter till samarbete. 1993 slogs de två tyska rederierna som hade tjänat öst och väst samman till ett under namnet DFO. I Danmark blev det rederi som DSB ägde ett oberoende aktiebolag 1995, och 1997 bytte företaget namn från DSB Rederi till Scandlines.

När ekonomierna i de tidigare öststaterna hade växt sig starkare fick den östliga rutten mellan Gedser och Warnemünde dessutom ett uppsving. 1995 omdirigerades rutten från Warnemünde till den närliggande hamnen i Rostock.

MF Prinsesse Alexandrine Warnemuende Billede Arkiv Dansk Færgehistorisk Selskab

Ångbåten Danmark under inseglingen till Warnemünde en dag i 1938. Foto: Karl Eschenburg

Gemensam dansk–tysk investering i nya färjor

Under 1997 ledde det starka samarbetet mellan de två länderna till en gemensam investering i fyra nya färjor till Rödby-Puttgarden. Två färjor levererades från den danska sidan och två från den tyska. Alla fyra färjor är dubbeländade färjor. De seglar lika bra åt båda hållen och behöver inte vända, vilket gjorde rutten mycket effektivare än tidigare.

I grund och botten är de fyra färjorna likadana, men om du tittar noggrant kan du se skillnader i designen både inuti och utanpå. Du kan också höra skillnaden. De två tyska färjorna seglar under tysk flagg och har tysk besättning. De två danska färjorna seglar under dansk flagg och har dansk besättning.

Från två statligt ägda rederier till ett privat

1998 gick de två rederierna, danska Scandlines A/S och tyska DFO, samman och bildade Scandlines AG. Ägarna var det danska transport- och energiministeriet och Deutsche Bahn. 2007 privatiserades Scandlines.

Vi sätter kurs mot emissionsfria färjor

2013 tog Scandlines det första konkreta steget mot emissionsfria färjor när Rödby-Puttgarden-färjan M/S Princess Benedikte byggdes om till en hybridfärja för att minska koldioxidutsläppen. Hybridsystemet liknar det vi känner till från hybridbilar där bensin eller diesel kombineras med el. Ombyggnaden blev en succé och redan 2014 förvandlades de övriga tre passagerarfärjorna på sträckan till hybridfärjor.

Eftersom man hade så goda resultat från färjorna mellan Rödby och Puttgarden blev två nya färjor till sträckan Gedser–Rostock också hybridfärjor. 2016 togs världens då största hybridfärjor M/S Berlin och M/S Copenhagen i drift på rutten.

Copenhagen Rotorsejl SCL History

Under 2020 tog Scandlines nästa steg på den gröna resan. Under vattnet producerade nya thrusters (thrusters driver fartyget framåt) på två av de fyra passagerarfärjorna på Rödby-Puttgarden vilket har resulterat i mindre undervattensbuller och lägre koldioxidutsläpp. Under 2021 och 2022 fick de övriga två passagerarfärjorna på sträckan samma typ av thruster-motorer. På rutten Gedser-Rostock sände ett rotorsegel på hybridfärjorna M/S Copenhagen og M/S Berlin, vilket ytterligare minskar färjornas koldioxidutsläpp, en mycket tydlig signal om vår kurs mot emissionsfria färjor.

Se film om Rödy-Puttgarden linjens invigning i 1963

Scandlines bygger på ett starkt, mer än hundraårigt dansk-tyskt samarbete.