Årsredovisning

I Scandlines-koncernens årsredovisning hittar du siffror, data och fakta för det berörda räkenskapsåret.

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport (Sustainability Report) kan du läsa om våra gröna investeringar och initiativ för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling.

Policy för gender equality 

I vår jämställdhetspolicy kan du läsa mer om våra satsningar för at öka andelen av kvinnor på chefsnivå.

Policy för dataetik

Under 2021 utvecklade och implementerade vi en policy för dataetik. Varje år kommer vi att publicera en redogörelse för denna policy. Du hittar redogörelserna här: