Årsredovisning

I Scandlines-koncernens årsredovisning hittar du siffror, data och fakta för det berörda räkenskapsåret.

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport (Sustainability Report) kan du läsa om våra gröna investeringar och initiativ för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling.

Policy on gender equality 

I vår jämställdhetspolicy kan du läsa mer om våra satsningar för at öka andelen av kvinnor på chefsnivå.