Vi har lottat fram de 100 lyckliga vinnarna av en Easy Return-biljett T/R ut till Europa. På grund av tekniska problem har alla 100 vinnare inte kontaktats ännu, men det kommer att ske så snart som möjligt.

Om ditt namn finns med i listan nedan, kan du redan nu skriva till vår kundservice på scandlines@scandlines.com med följande information:

  • Fullständigt namn
  • E-postadress
  • Mobilnummer
  • Antal resande
  • Registreringsnummer
  • Resa (Rødby–Puttgarden eller Gedser–Rostock)
  • Önskat ut- och hemresedatum

Då ställer vi ut din biljett till sommarens bilsemester och skickar den till dig via e-post och sms.

Vi ser fram emot att få se dig ombord!

VINNARE:

Kristina Bellman la Fleur
Gert-Åke Rosqvist
Abdalhadi Alijla
Annika Berglund
Anders Engdahl
Andreas Birgerson
Andreas Birgersson
Anja Emilsson
Anna Brannwik
Anna-Karin Palm
Anne Werner
Ann-Chatrine Gustavsson
Ann-Ki Thyrell
Susanne Ståhl
Åse Landin
Inga-Britt Karlsson
Britt-Marie Eriksson
Benny Roth
Birgitta Ericsson
Birgitta Persson
Birgitta Kirkhoff
Britt-Marie Wahlberg
Yvonne Larsson
Björn Engström
Bo Feuk
Bo Hafström
Bo Persson
Bo Andersson
Bitte Persson
Eva Bromee Lundberg
Catarina Andersson
Daniel Braatz
Detlef KAYSER
Eva Dahlqvist
Lotta Bronnvall
Margareta Folke
Åsa Frid
Frida Wennerblom
Göran Wising
Gregory Jakobsson
Gun Marie Johansson
Gunnar Nilsson
Hans Wahlström
Harriet Hedlund
Mikaela Hellertz
Henryk Wutkowski
Inger Persson
Inger Franzén
Ingvar Ring
Lena Andersson
Jan Berglund
Jeanette Olsson
Jelka Kundrugundrugious
Jenny Lindeborg
Joakim Grennard
Johanna Lidberg
Jonas Borell
Katarina Eliasson
Ernad Zahirovic
Kristina Gustafsson
Lars Andrén
Laila Schüler
Lars Johansson
Lars Fagerberg
Lars Jarnevid
Lars-Erik Storm
Keba Karlén
Lena Kvist
Linda Strömbäsck
Marianne Jonsson
Madeleine Persson
Malin Vennström
Maria Berben
Marina Skaby
Maud Brink
Margareta Johansson
Micaela Axblom
Anders Hög
Mirko Filipovic
Monica Glans
Olof Hultin
Ossian Sunesson
Per Harrysson
Jeanette Persson
Peter Forintos
Raimo Warkki
Johan Rehnvall
Reinhold Seaton
Rita Sanguineti
Sandra Nilsson
Clarissa Ljungström
Marie Skoglund
Jenny Löfström
Görel Sternklev
Kennerth Stoltz
Susanne Antemyr
Kristina Tonning
ulla palmér
Lotta Wieslander
Yasmine Paquit Persson