Tävlingsvillkor 

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa tävlingsvillkor.  

Om tävlingen 

Tävlingen anordnas av Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8 sal, 1561 Danmark (nedan Scandlines) och lyder under dansk lag. Tävlingen är inte föremål för köp. Syftet med tävlingen är att marknadsföra Scandlines. Deltagare kan inte efter tävlingen rikta anspråk mot Scandlines Danmark ApS.  

Villkor för att få delta i tävlingen 

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig till vårt nyhetsbrev och samtycka till marknadsföring. Du måste vara minst 18 år för att delta i tävlingen. Du kan delta i tävlingen en gång. Scandlines anställda och deras hushåll får inte delta i tävlingen. Deltagare som försöker fuska i tävlingen, t.ex. genom att använda falskt namn eller liknande, utesluts från tävlingen. Bidrag som lämnas in efter att tävlingen accepteras inte som tävlingsbidrag. Om en deltagare inte uppfyller alla villkor för deltagande förlorar hon eller han automatiskt rätten till ett pris. Det är deltagarens eget ansvar att se till att anmälan kommer i tid. Scandlines kan inte hållas ansvarigt för eventuella problem med anmälan. 

Vinnare av tävlingen  

Vi lottar ut tre vinnare varje månad, och vinnarna meddelas direkt så snart som möjligt efter dragningen. Vinnarna i tävlingen kommer att dras slumpmässigt. Alla vinnare i tävlingen kommer att kontaktas direkt via e-post så snart som möjligt . Vinnarna får sitt pris per post omedelbart efter att de har meddelats om att de har vunnit. Om vinnaren inte svarar på vår förfrågan inom 14 arbetsdagar förlorar hon/han rätten till vinsten och en ny vinnare kommer att utses.  

Genom att delta i tävlingen accepterar du också att Scandlines får kontakta dig angående leverans av priset. Genom att delta i tävlingen accepterar du att Scandlines får publicera namnen på vinnarna i de medier som Scandlines använder. 

Priser 

Det finns varje månad 3 priser i tävlingen till ett totalt värde av 3.170 SEK. Priserna består av presentkort till specifika biljetter. För presentkort som är kopplade till specifika biljetter gäller villkoren för biljetterna. Priserna kan inte bytas ut mot kontanter eller andra varor/tjänster.  

 

Användning av personuppgifter  

När du deltar i tävlingen behandlar vi följande uppgifter: kontaktuppgifter (namn, e-post, adress, telefonnummer) och korrespondens med Scandlines. I samband med ditt deltagande kommer dina personuppgifter också att behandlas för marknadsföringsändamål. Läs mer om behandlingen av dina personuppgifter i vår personlig information