Mindre matsvinn

Vi uppnår mindre matavfall bland annat genom portionering, genom att sätta fram mindre mängder mat på en buffé åt gången och genom att ha ett något mindre utbud att välja bland. Dessutom har vi ett projekt på gång där vi väger hur mycket mat vi kasserar och vi ser en positiv effekt av våra åtgärder. Vi använder samma principer i våra mässar och matsalar som i våra restauranger ombord.

Food In Small Portions

Sortering av avfall

Vi fasar ut papperskorgen med en plastpåse vid varje arbetsplats på våra kontor. Medarbetarna måste istället lämna avfallet på centrala, särskilt avsedda platser där de sorterar avfallet med en gång.
Vi sorterar också avfallet från våra färjor – antingen ombord eller på land.

Trivsel på arbetsplatsen

Hållbarhet handlar också om välbefinnande på arbetsplatsen. På Scandlines lägger vi särskilt stor vikt vid hälsa, säkerhet och mångfald. Vi serverar varierad och hälsosam mat i våra mässar och matsalar, vi anordnar sluta röka-kurser och skapar en säker arbetsplats med täta kontroller av våra arbetsområden samt kunskapsutbyte om farliga eller potentiellt farliga situationer.

Vi försöker få fler kvinnor till vår arbetsplats eftersom rederibranschen har en stor övervikt av män. Vi har därför anslutit oss till branschorganisationen Danske Rederiers ”Charter for flere kvinder i Shipping”.

Employees Copenhagen

Grön hamn i Puttgarden

Scandlines är en pionjär inom grön färjedrift. Men det är inte bara vår färjedrift som blir grönare. I hamnen i Puttgarden arbetar vi för att bli mer hållbara och frigöra områden för växtlighet.

Den tyska miljöorganisationen NABU ger oss råd om ytterligare åtgärder som kan göra vår verksamhet mer hållbar. Ett av dem är att skapa gröna ytor i våra hamnar för att skapa större biologisk mångfald.

Här är exempel på våra åtgärder i hamnen. Vi har:

  • omvandlat en gräsyta på 1 hektar till en färgstark blomsteräng
  • etablerat 40 häckningsplatser för fladdermöss och tornseglare
  • byggt insektshotell
  • anlagt en brandväg utan asfalt för att ge utrymme för vilda växter

Snabbladdare för elbilar vid Scandlines BorderShops

Vi har i samarbete med energibolaget E.ON satt upp laddningsstationer vid BorderShop Puttgarden och BorderShop Rostock. Laddningsstationerna gör det ännu enklare för elbilister att köra till och från Tyskland och samtidigt ta hänsyn till miljön.

Nu kan du i lugn och ro handla i BorderShop medan du laddar din elbil på parkeringen. I Puttgarden kan du ta en promenad på piren och njuta av utsikten.

Gratis laddning

Det är gratis att använda laddningsstationerna och det tar bara 20–30 minuter att ladda ett batteri till 80 procent.

Chargers For E Cars
Insect Hotel Puttgarden