Ett av stegen på vår resa mot emissionsfria färjor är att på Rödby–Puttgarden-linjen byta ut de thrusters på alla fyra hybridfärjor som både styr och driver fartygen framåt.

Våra nya thrusters ger mindre undervattensbuller och bidrar till en ytterligare minskning av koldioxidutsläppen. Vi mäter i samarbete med den tyska miljöorganisationen NABU hur mycket vi kan dämpa undervattensbullret.

Fartyg som avger mindre undervattensbuller är till glädje för bland annat tumlarna i Fehmarn Bält. Den totala investeringen i nya thrusters uppgår till 100 miljoner danska kronor.

SH Thruster

Hybridfärjor med miljövänligare thruster-motorer

M/S Schleswig-Holstein var den första av totalt fyra Scandlines-hybridfärjor på rutten Rödby–Puttgarden som vi utrustade med nya thruster-motorer hösten 2019. Därefter fick M/S Deutschland nya thrusters i april 2020. I september 2021 följde M/S Prins Richard, och i septemer 2022 fick den fjärde hybridfärjan på Rödby-Puttgarden linjen, M/S Prinsesse Benedikte nya thrusters.

Högteknologiska pull-thrusters ersätter push-thrusters

På våra gamla push-thrusters satt propellern baktill så att vattnet först måste passera thrustern innan den nådde själva propellerdrevet.

Vi byter nu till högteknologiska push-thrusters där propellern sitter längst fram på thrustern så att det uppnås ett mer homogent flöde genom vattnet. Varje thruster har fyra propellerblad, väger 25 ton och har en diameter på 3,2 meter.

Fartyg som avger mindre undervattensbuller är till glädje för bland annat tumlarna i Fehmarn Bält.