Hybridsystemet på våra färjor liknar det som finns i hybridbilar där bensin eller diesel kombineras med el.

2013 byggde vi om en av färjorna på Rödby–Puttgarden överfarten till en hybridfärja. Det blev så lyckat att vi 2014 också byggde om de tre andra passagerarfärjorna på rutten till hybridfärjor. Och hela projektet var dessutom så visionärt att EU gav pilotstöd.

Hybrid Ferry Berlin

Eftersom vi skulle bygga nya färjor att använda på Gedser–Rostock överfarten 2016 valde vi också att göra dessa färjor till hybridfärjor. Scandlines äger därmed en av världens största hybridflottor.

Hybridfärjor förorenar mindre än färjor som bara drivs med diesel. Genom att omvandla de konventionella färjorna till hybridfärjor har vi lyckats minska koldioxidutsläppen med cirka 15 000 ton per år på Rödby–Puttgarden överfarten.

Det motsvarar de årliga utsläppen från cirka 340 hushåll i Danmark.

Så fungerar hybridsystemet

Vid normal segling är endast två eller tre av färjans fem första dieselgeneratorer i drift med en belastning på 40–55 procent på havet och 8–10 procent i hamnen. Generatorerna arbetar dock mest effektivt med en belastning på 85–90 procent.

På Scandlines har vi ersatt en av de fem dieselgeneratorerna med ett 1,6 MWh batteripaket, vilket motsvarar cirka 182 Toyota Prius-hybridbilar.

Genom att koppla ihop batteripaketet med dieselgeneratorerna kan vi uppnå en konstant, optimal belastning på 85–90 procent av generatorerna. På så sätt sparar vi bränsle och skonar miljön. Som världens första rederi lyckades Scandlines 2013 lagra stora mängder överskottsenergi i batterier ombord.

 

Hybridgrafik Dk 2020

Vi kombinerer dieseldrift med batteridrift

Hybridsystemet i våra färjor kombinerar traditionell dieseldrift med elektrisk batteridrift. När det behövs mer energi än vad en dieselgenerator kan ge tappas energin från batterierna. Vid mindre behov fylls batterierna med energi.

Genom att omvandla de konventionella färjorna till hybridfärjor har vi lyckats minska koldioxidutsläppen med cirka 15 000 ton per år på Rödby–Puttgarden överfarten.

Läs mer om vår gröna agenda

Läs alla