Scandlines har under ett antal år samarbetat med den tyska miljöorganisationen NABU.

Samarbetet har resulterat i den pågående utvecklingen av vårt rederis gröna initiativ.

NABU ger Scandlines råd om åtgärder som syftar till att göra företaget ännu grönare. Förutom åtgärder som rör själva färjedriften finns det också åtgärder på områden som till exempel etablering av grönområden för flora och fauna samt energiförsörjning.

NABU har bland annat gett Scandlines råd i samband med övergången från traditionell dieseldrift till hybriddrift, och målet för båda parter är emissionsfri färjedrift.

Nollutsläpp ligger bara några år in i framtiden

Den mängd el som färjan behöver är stor och färjan måste kunna laddas under de 15 minuter den befinner sig i hamn.
Tekniskt sett går det – det oberoende analysinstitutet DNV GL har bedömt våra planer och bekräftat att driften av ren eldrift är möjlig om bara några år.

Projektet är i full gång

Vi för en nära dialog med samarbetspartner inom elförsörjning, lagring och överföring samt för en bra dialog med politiker och andra relevanta samarbetspartner.

Den överlägset största delen av energibehovet kommer att täckas av överskottskapacitet från de redan befintliga lokala vindkraftsproducenterna.

Målet för både Nabu och Scandlines är utsläppsfri färjetrafik.