Vi har sedan 2013 satsat på färjor med miljövänlig hybridteknik. I 2020 og 2022 lade vi miljövänlig vindkraftsteknik till listan då vi installerade ett rotorsegel på de två hybridfärjor M/S Copenhagen og M/S Berlin som trafikerar Gedser–Rostock-linjen. Med rotorseglet från Norsepower kan vi minska koldioxidutsläppen från hybridfärjan ytterligare. Norsepowers rotorsegelslösning är den första maritima vindteknik som har visat sig vara konkurrenskraftig på kommersiella villkor.

CPH Rotor Warnemuende

Rotorseglet bygger på den 100 år gamla Flettner-rotortekniken. Det är en 30 meter hög roterande cylinder som med hjälp av Magnus-effekten bidrar till att driva färjan framåt. När vinden möter rotorseglet tilltar vinden i hastighet på den ena sidan av cylindern medan den avtar på den andra. Skillnaden i vindhastighet skapar en tryckskillnad som pressar fartyget framåt i vinkelrätt läge till vindriktningen.

Ett rotorsegel fungerar bäst när vinden blåser vinkelrätt mot seglet. Rutten mellan Gedser och Rostock är nästan vinkelrät mot den rådande vinden från väst, och därför är det väldigt gynnsamma förutsättningar för att använda ett rotorsegel på den sträckan.

Genom att installera ett rotorsegel räknar vi med att kunna minska koldioxidutsläppen med fyra till fem procent för.

Rotor Illu DK
Genom att installera ett rotorsegel räknar vi med att kunna minska koldioxidutsläppen med fyra till fem procent för.