Scandlines har beställt en ny zero direct emission-färja till linjen Rödby-Puttgarden. Färjan kommer att sättas i trafik 2024, och är den första i nästa generation färjor på den här linjen.

Färjan byggs på Cemre-varvet i Turkiet i nära samarbete med Scandlines experter på området.

Ökad fraktkapacitet

Med den nya färjan ökar Scandlines sin kapacitet att transportera fraktenheter med 23 procent på rutten.

Fraktfärjan kan transportera lastbilar på både övre och undre däck, och därför kommer färjelägena i hamnarna i Rödby och Puttgarden att byggas om så att det kan lastas lastbilar även på det övre bildäcket.

Grön landström

När färjan går in i Fehmarn Bält 2024 kan världens största batterisystem på 10 MWh laddas på bara 17 minuter i Rödby. Med grön kraft, förstås. Under 2019 investerade Scandlines i en 50 kV / 25 MW kraftkabel till Færgevej i Rødbyhavn. Denna kabel har nu förlängts ca 1,2 km till den nya transformatorn mellan bädd 2 och 3. Laddtornet, transformatorn, kontroll- och kopplingsutrustningen är redan på plats vid färjeläget i Rödbyhavn.

Scandlines investerar nu också i en 30 kV / 15 MW kraftkabel inklusive transformator och laddningsstation till hamnen i Puttgarden. Från 2025 kommer detta att minska laddningstiden till bara 12 minuter i varje hamn och innebära att färjan kan köra de 18,5 km mellan Rödby och Puttgarden på 45 minuter med noll direkta utsläpp.

Utsläppsfri färjedrift

Med en överfartstid på en timme är färjan utsläppsfri. Den kan också användas som hybridfärja, och då är överfartstiden 45 minuter.

Scandlines arbetar för att inom några år kunna segla helt utsläppsfritt, i första hand på linjen Rödby–Puttgarden. Med investeringen i den nya zero direct emission-färjan har vi tagit ett viktigt steg på vår gröna resa.

Första stålplåtarna klippta till ny färja

I april 2022 skars de första stålplåtarna till Scandlines nya nollutsläppsfärja på Cemre-varvet i Turkiet. Den lilla traditionella ceremonin ägde rum den 4 april och var kulmen på månader av intensiva förberedelser.

Kölläggning av den nya färjan

Den 30 augusti 2022 nådde Scandlines en milstolpe i samband med kölläggningen av den kommande nya utsläppsfria fraktfärjan. Liksom andra moderna fartyg byggs färjan inte runt en enda köl utan däremot med en rad skrovsektioner. Den 30 augusti placerades den första sektionen på bädden.

I enlighet med traditionen lades ett nypräglat mynt under Scandlines kommande utsläppsfria fraktfärja under kölläggningssceremonin på det turkiska Cemre-varvet. 

Stapelavlöpning av den nya zero direct emissions-fraktfärjan

Den 25 november 2023 sjösattes vår nya zero direct emissions-fraktfärja traditionsenligt från Cemre-varvet i Turkiet. Färjan kommer att få namnet "Futura" vid en namngivningsceremoni i samband med att den tas i bruk på Fehmarn Bält 2024.

Uppgifter om den utsläppsfria Scandlines-fraktfärjan till linjen Rödby–Puttgarden:

 • Längd: 147,4 meter
 • Bredd: 25,4 meter
 • Design djupgående: 5,30 meter
 • Lastkapacitet: 66 fraktenheter (cirka 1 200 meter)
 • Maximalt antal passagerare: 140
 • Servicefart: 16/10 knop
 • Överfartstid: 45 minuter (från 2025)
 • Batterisystem: 10 MWh
 • Laddning i hamn: 12 minuter (från 2025)
 • Direkta utsläpp under överfarten: 0
 • Investering: 80 miljoner EUR
Med investeringen i den nya utsläppsfria färjan har vi tagit ett viktigt steg på den gröna resan