Vi använder idag hybridfärjor som förorenar betydligt mindre än vanliga färjor. Men vårt mål är att segla emissionsfritt med batteridrivna färjor – alltså helt elektriskt – om några år.

Vi minskar ständigt vår elförbrukning

Vi lägger väldigt stor vikt vid att kontinuerligt minska vår elförbrukning på varje överfart. Vi investerar i energieffektivisering och justeringar i driften som leder till stora energibesparingar.

På den cirka 18,5 kilometer långa sträckan mellan Rødby och Puttgarden har Scandlines sedan öppnandet av rutten 1963 förbättrat sitt koncept till perfektion. En avgång varje halvtimme i varje riktning, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året – det blir över 35 000 avgångar varje år. Därför har även små justeringar stor effekt.

Överfarten tar bara 45 minuter, och lossning och lastning klaras av på 15 minuter. Det är alltså den snabbaste och mest effektiva vägen från Skandinavien till det europeiska fastlandet – och den kan snart också bli den mest miljövänliga.

Færgen Schleswig Holstein sejler mod Puttgarden havn

Samarbete med miljöorganisation

Scandlines har under ett antal år samarbetat med den tyska miljöorganisationen NABU.

Samarbetet har resulterat i den pågående utvecklingen av vårt rederis gröna initiativ.

NABU ger Scandlines råd om åtgärder som syftar till att göra företaget ännu grönare. Förutom åtgärder som rör själva färjedriften finns det också åtgärder på områden som till exempel etablering av grönområden för flora och fauna samt energiförsörjning.

NABU har bland annat gett Scandlines råd i samband med övergången från traditionell dieseldrift till hybriddrift, och målet för båda parter är emissionsfri färjedrift.

Nollutsläpp ligger bara några år in i framtiden

Den mängd el som färjan behöver är stor och färjan måste kunna laddas under de 15 minuter den befinner sig i hamn.
Tekniskt sett går det – det oberoende analysinstitutet DNV GL har bedömt våra planer och bekräftat att driften av ren eldrift är möjlig om bara några år.

Projektet är i full gång

Vi för en nära dialog med samarbetspartner inom elförsörjning, lagring och överföring samt för en bra dialog med politiker och andra relevanta samarbetspartner.

Den överlägset största delen av energibehovet kommer att täckas av överskottskapacitet från de redan befintliga lokala vindkraftsproducenterna.

 

Vi investerar i energieffektivisering och justeringar i driften som leder till stora energibesparingar.